Interwencje JOT OSP Kęty w roku 2014. Stan na dzień: 23.10. 

Pożary: 46 ||  Miejscowe zagrożenia: 123 || Alarmy fałszywe: 4 ||  Poszukiwania: 13 ||  Razem: 186