Interwencje JOT OSP Kęty w roku 2014. Stan na dzień: 29.07. 

Pożary: 43 ||  Miejscowe zagrożenia: 69 || Alarmy fałszywe: 2 ||  Poszukiwania: 9 ||  Razem: 123