Interwencje JOT OSP Kęty w roku 2014. Stan na dzień: 02.10. 

Pożary: 44 ||  Miejscowe zagrożenia: 112 || Alarmy fałszywe: 3 ||  Poszukiwania: 13 ||  Razem: 172