Interwencje JOT OSP Kęty w roku 2014. Stan na dzień: 14.12. 

Pożary: 54 ||  Miejscowe zagrożenia: 147 || Alarmy fałszywe: 6 ||  Poszukiwania: 15 ||  Razem: 222