Interwencje JOT OSP Kęty w roku 2014. Stan na dzień: 28.10. 

Pożary: 47 ||  Miejscowe zagrożenia: 124 || Alarmy fałszywe: 4 ||  Poszukiwania: 14 ||  Razem: 189