Interwencje JOT OSP Kęty w roku 2014. Stan na dzień: 20.09. 

Pożary: 44 ||  Miejscowe zagrożenia: 107 || Alarmy fałszywe: 3 ||  Poszukiwania: 13 ||  Razem: 167