Interwencje JOT OSP Kęty w roku 2014. Stan na dzień: 20.11. 

Pożary: 49 ||  Miejscowe zagrożenia: 134 || Alarmy fałszywe: 4 ||  Poszukiwania: 14 ||  Razem: 201