Podczas szkolenia mieliśmy okazję zapoznać się ze następującymi tematami:

  • Działalność Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych – zakres działań grupy przy wystąpieniu klęsk żywiołowych;
  • Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi, zjawisk osuwisk;
  • Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń;
  • Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych.

Podnoszenie naszych kompetencji z powyższych zagadnień ma na celu usprawnienie działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu.

Dziękujemy za wsparcie merytoryczna: eradronow.pl, uStrazaka.pl

Realizacja tego szkolenia przybliża nas do jubileuszu 150-cio lecia naszego stowarzyszenia, które obchodzimy 21 września 2024 roku.

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Foto: Wojtek Bujarek – Fotografia

Udostępnij