Podczas szkolenia mieliśmy okazję zapoznać się ze następującymi tematami:

  • Zapobieganie potencjalnym zagrożeniom powodziowym i ograniczenia ich skutków oraz skuteczne poszukiwanie osób.
  • Wyposażenia w sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,
    agregaty prądotwórcze i oddymiające.
  • Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

Podnoszenie naszych kompetencji z powyższych zagadnień ma na celu usprawnienie działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu.

Realizacja tego szkolenia przybliża nas do obchodów jubileuszu 150-cio lecia naszego stowarzyszenia, które obchodzimy 21 września 2024 roku.

Projekt „Zarządzanie kryzysowe bez granic”, którego łączna wartość to 769 521,21 EUR, otrzymał w ramach naboru Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 dofinansowanie w maksymalnej wysokości 615 616,96 EUR.

Udostępnij