Statut

Regulamin JOT
Załącznik nr 1 do regulaminu JOT – regulamin wstąpienia do gpr
Załącznik nr 2 do regulaminu JOT – plan szkolenia stażysta
Załącznik nr 3 do regulaminu JOT – deklaracja wstąpienia do OSP
Załącznik nr 4 do regulaminu JOT – procedura wejścia do OSP

Regulamin_MDP
Deklaracja wstąpienia do OSP członek MDP

Regulamin GPR OSP Kęty
Załącznik nr 1 do regulaminu OSP Kęty
Załącznik nr 2 do regulaminu OSP Kęty

Regulamin poligonu ratowniczego