17:00 – otwarcie wydarzenia
17:10 – Łukasz Gieruszczak – Dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
„Straż pożarna w zbiorach Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach”
17:30 – dr Paweł Karol Gąsiorczyk – Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów Centralnego Muzeum
Pożarnictwa „Antoni Szczerbowski”
18:00 – Premier filmu „Strażacka rodzina”
18:30 – Premiera filmu „Jak Antek został strażakiem…”

Udostępnij