? Szkolenie dla przewodników psów – całoroczny cykl szkoleniowy „Inwestycja w przyszłość…” – 9.300 zł

? Szkolenie MAŁOPOLSKA 2020 – szkolenie zgrywające GPR – 10.000 zł

? Szkolenie dla ratowników wysokościowych KSRG – 3.200 zł

? Zakup środków ochrony indywidualnej – Soft shell – 20 szt. – 10.000 zł

?Zakup odbiornika GPS – Garmin 64sx – 10 szt. – 11.500 zł

?Zakup lekkiego plecaka do przenoszenia wyposażenia osobistego ratownika – 20 szt. – 6.000 zł

Łączna kwota dofinansowania 50.000 zł została wsparta dodatkowym budżetem od Sponsorów (którzy pokryli częściowo koszty zakwaterowania strażaków podczas szkoleń i zakup dodatkowych 3 szt. plecaków i 1 szt. nawigacji) oraz środkami własnymi.

Serdeczne podziękowania za cykliczne wsparcie i pomoc w rozwoju naszej grupy poszukiwawczo – ratowniczej kierujemy do władz samorządowych na ręce Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółki, Burmistrza Gminy Kęty – Krzysztofa Klęczara oraz sztabu ludzi, którzy stoją za obsługą techniczną tego projektu. Dziękujemy!

Udostępnij