BENEFICJENCI

Beneficjentami zadania są mieszkańcy całej gminy. Biorąc pod uwagę wielopoziomowe wykorzystanie sprzętu możemy wyróżnić szczegółowo grupy społeczne które bezpośrednio skorzystają z zakupionego sprzętu.

Działania poszukiwawczo – ratownicze.

Grupom osób w której najczęściej prowadzone są działania poszukiwawczo ratownicze to dzieci, osoby starsze zwłaszcza ze schorzeniami neurologicznymi, osoby chore, oraz osoby z podejrzeniem próby samobójczej.

Działania przeciwpowodziowe

Beneficjentami są przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy zamieszkujący tereny w blisko cieków wodnych, wałów przeciwpowodziowych oraz na terenach zalewowych.

OPIS ZADANIA

Zadanie obejmuje zakup sprzętu specjalistycznego dla Grupy poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Kęty. Zakup będzie obejmował pełen zestaw sprzętu do prowadzenia działań patrolowo – ratowniczych  w trudnym terenie.

W skład zakupionego zestawu będą wchodzić.

– quad ratowniczy z sygnalizacją alarmową 2 szt.

– przyczepa do transportu osób poszkodowanych 1 szt.

– przyczepa do transportu quadów i przyczepy ratunkowej 1 szt.

Uzasadnienie potrzeby zakupu sprzętu zostało podzielone na dwie części ze względu na możliwości sprzętu.

Działania przeciw-powodziowe.

Quady ratownicze maja szerokie możliwości działania podczas działań przeciwpowodziowych.  Pierwszym zastosowaniem jest funkcja patrolowa. Nasza gmina posiada bardzo długą linie wałów przeciwpowodziowych. Podczas powodzi ważnym elementem działań prewencyjnych jest stały monitoring stany wałów. Działania takie wymagają zaangażowania znacznych ilości ratowników którzy mogą być wykorzystani w innych działaniach. OSP Kęty dysponują kamerą termowizyjna która daje możliwość wykrywanie przecieków w wałach w ich wczesnym stadium. Jednak ze względy na warunki terenowe jedyna możliwością monitoringu wałów, tą metoda, jest patrol pieszy, co przy długości walów nie daje odpowiedniej częstotliwości kontroli.

Quady przy działaniach patrolowych wałów dają nam możliwość zwiększenie częstotliwości monitoringu wałów i znaczna redukcje ratowników potrzebnych do tego zadania. Szybkie wykrycie przecieków i uszczelnienie zapobiega przerwaniu korony wałów i w znacznym stopniu ograniczeniu szkód powodziowych.  Druga możliwością wykorzystania quadów jest funkcja transportowa. Umożliwiają one dostarczenia ciężkich worków z piaskiem i innych materiałów do uszczelniania wałów, niezależnie od warunków terenowych. Układanie  i ręczny transport worków z piaskiem są bardzo obciążające dla ratowników. Wykorzystanie quada z przyczepa pozwala na kilkakrotne  przyspieszenie działań i znaczne odciążenie ratowników.

Działania poszukiwawczo – ratownicze.

Quady są obecnie niezbędnym elementem działań poszukiwawczych. Możliwości terenowe oraz wymiary dają nam możliwość przeszukania znacznych obszarów terenu. Quady są wykorzystywane do sprawdzania dróg i ścieżek leśnych oraz innych ułatwień terenowych takich jak wały czy potoki. Pozwalają w krótkim czasie sprawdzić   wszystkie te obiekty na przeszukiwanym terenie. Osoby poszkodowane, które z różnych powodów zagubiły się w terenie, korzystają w pierwszej kolejności z ułatwień terenowych dlatego obszary te są przeszukiwane w pierwszej kolejności. Patrol pieszy jest w tych działaniach mało wydajny ze względu na niskie tempo poruszania się ratowników i brak możliwości zabrania ze sobą sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Samochód terenowy ma ograniczone możliwości za względu na swoje gabaryty. Tylko quady dają na m możliwość szybkich działań z zaangażowaniem malej ilości ratowników.

Liczymy na Wasze głosy!

 

Udostępnij