Szkolenie poszukiwawcze z organizacji działań terenowych z użyciem psów ratowniczych
i sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu naszej jednostki oraz uczestników.

Dwudniowy cykl szkoleniowy swoim zakresem obejmie następujące tematy: organizacja działań terenowych, techniki przeszukiwań, analiza zachowań osób poszukiwanych w oparciu o aspekty psychologiczne.

Sobota będzie dniem poświęconym na wykłady oraz zadania teoretyczne i praktyczne prowadzone w małych grupach.

Niedziela będzie dniem, w którym przećwiczymy zdobytą wiedzę w oparciu o siły i środki
z terenu całej naszej gminy.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy po jednym zastępie (6 os.) z każdej gminnej jednostki OSP. Zastęp zgłoszony do udziału w szkoleniu musi posiadać taki sam skład personalny pierwszego i drugiego dnia szkolenia.

Szkolenie finansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

szczegóły w załączniku

Udostępnij