Nasze zadania polegały na zbudowaniu zdarzenia wymyślonego przez nas z udziałem strażaków w około dwie godziny, w zespołach 3-osobowych, a następnie opisaniu w kilku zdaniach przyczyny, skutki i działania.

Współpracując, każda grupa świetnie zaprezentowała swoje budowle, a z każdej z nich wyciągnęliśmy wnioski dotyczące działań podczas danego zdarzenia. Za świetną zbiórkę bardzo dziękujemy!

Artykuł pisał: Bartosz

Udostępnij