Dzień Strażaka połączony ze ślubowaniem nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to piękna uroczystość i święto w naszej jednostce, które staramy się pielęgnować wspólnie z naszymi Rodzinami. Uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym, po niej przemarsz na plac apelowy przed remizą i apel, którego głównym punktem była uroczystość ślubowania i okolicznościowe przemowy i życzenia od obecnego i poprzednich dh Prezesów.

W tym dniu ślubowanie na sztandar złożyło 12 nowych adeptów pożarnictwa. Cieszymy się i jednocześnie dziękujemy Rodzicom z faktu, iż powierzają nam pod opiekę swoje dzieci i wspierają ich i nasze działania.

—————–
Ślubowanie – konwencjonalna, sformalizowana i uroczysta deklaracja składana przez osobę, która publicznie zobowiązuje się (przyrzeka, obiecuje) osiągnąć określony cel lub przestrzegać określonych zasad (np. prawnych lub etycznych). Polega na ustnym wygłoszeniu ustalonych słów, a często także własnoręcznym podpisaniu samego tekstu. Ślubowanie może być złożone prywatnie (np. w przekonaniu, iż czyni się to wobec Boga) lub w obecności ludzi, w tym w obecności przedstawiciela określonego podmiotu (organu). Złamanie ślubowania (sprzeniewierzenie się jemu) może skutkować swoistymi sankcjami, np. utratą honoru i czci lub sankcjami prawnymi.

Udostępnij