Zgodnie z obowiązująca procedurą wstąpienia w nasze szeregi, 5 kwietnia, na zebraniu Zarządu naszej jednostki, deklarację i ślubowanie złożyła Marta Juraszus. Druhna posiada komplet szkoleń i badań uprawniających do działań, dzięki czemu zasili JOT naszej jednostki. Dla dh Marty to nie koniec – kontynuuje ona staż do grupy poszukiwawczo – ratowniczej.

Cieszymy się, że jesteś i chcesz podążać z nami drogą „ratownictwa z pasją…”.

Życzymy wytrwałości i samorealizacji.

Udostępnij