Przedstawiciel Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji przedstawił nową procedurę dysponowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych, będących w strukturach KSRG i innych organizacji poza KSRG. Ku zdziwieniu wszystkich procedura nie dotyczy dysponowania grup działających w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych będących w strukturach KSRG.
Jednocześnie został poruszony temat braku szkoleń poszukiwawczych i unifikacji w zakresie poziomu który reprezentują swoimi działaniami poszukiwawcze.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele Grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Krynicy, Jury, Podhala i Beskidów oraz Storatu, Komendy Głównej Policji, Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu, Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Jastrzębie Zdrój, Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Niewachlów i OSP Kęty, Koordynatorzy Wojewódzcy Policji z poszczególnych województw, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

logotyp_PROJEKT

Udostępnij