Założenia treningowe obejmowały oswajanie psów z nowym otoczeniem, budowanie motywacji do pracy oraz przeszukanie wybranych stref kopalni – wszystko dopasowane do możliwości danego zespołu. Z uwagi na specyficzne warunki w wyrobisku, problematyczna okazała się lokalizacja pozorantów w miejscach, które na powierzchni terenu wydawałyby się dość łatwe. W niektórych przypadkach sprawdziło się zastosowanie przeszukania na lince, co umożliwiło psu spokojne i precyzyjne dokonanie lokalizacji i oznaczenie pozoranta. Ostatecznie wszystkie nasze psy podołały stawianym przez nas zadaniom. Warunki kopalniane, na które składają się takie czynniki jak temperatura, ukształtowanie terenu, ciemność, wilgotność i prądy powietrza wywierają znaczący wpływ na pracę psa i są dla niego zupełnie nowym doświadczeniem.

Dziękujemy Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za możliwość przeprowadzenia ciekawego treningu. Z pewnością spotkamy się znowu. Dla nas to kolejny krok do inwestycji w przyszłość…

Udostępnij