Stanowisko to pozwala na wykorzystanie psów ratowniczych do ratowania osób poszkodowanych podczas osuwisk czy w wykopach ziemnych. Instalacja do podawania zapachu w różne części stanowiska pozwala na bezpieczną pracę pozoranta bez konieczności zasypywania go ziemią, co mogłoby powodować dla niego zagrożenie. Na terenie stanowiska odwzorowany jest zasypany budynek dodatkowo odchylony od pionu, szczeliny ziemne, powstające na naturalnym osuwisku, a także imitacja wykopu, w jakim prowadzone są prace, np. przy budowie kanalizacji. Znajdują się również zasypane samochody.

Teren wyposażony w:

  • instalacje do podawania zapachu pozoranta w różne miejsca gruzowiska co zapewnia jego sterylność
  • stanowisko do ćwiczeń z zakresu stabilizacji i wydobywania osób poszkodowanych w wykopach