Teren w formie wzniesienia pokryty materiałem sypkim o dwóch frakcjach (piasek, żwir). Wyposażony w stanowiska dla pozorantów, mury oporowe zapobiegające zsypywaniu się materiału oraz system do mikrolokalizacji.