Zapewnia bezpieczną pracę ratowników i psów ratowniczych. Na stanowisku znajduje się imitacja zawalonego budynku z dachem, częściowe zawalenie budynku, płytowisko imitujące zawalenie budownictwa wielkopłytowego, liczne piwnice, przejścia podziemne, zasypane wraki samochodów itp.

Stanowisko do ćwiczeń z zakresu:

 • Działań poszukiwawczo ratowniczych
 • Ratownictwa technicznego
 • Ratownictwa medycznego i ewakuacji
 • Treningu i egzaminowania psów ratowniczych
 • Operatorów kamer wziernikowych i geofonów
 • Ratownictwa, ewakuacji i poruszania się w ciasnych przestrzeniach

Teren wyposażony w:

 • instalacje do podawania zapachu pozoranta w różne miejsca gruzowiska co zapewnia jego sterylność
 • instalacje do podawania różnych zapachów do gruzowiska np. zapachu zwłok czy zapachów przeszkadzających np. jedzenia
 • tunel sensoryczny dla psa z pozorantem na końcu z mgłą wodna do przejścia i podmuchami powietrza
 • instalacja do dymu
 • instalacja do sztucznego dymu
 • oświetlenie strefy z możliwością oświetlenia np. tylko polowy
 • sygnalizacja świetlna imitująca światła samochodów pożarniczych
 • instalację do podawania zapachu gazu ziemnego
 • monitoring pracy psa w miejscach niewidocznych
 • elementy wymienne do ćwiczeń wykonywania przekuć, przebić i odwiertów
 • elementy do ćwiczeń z zakresu podnoszenia różnych elementów
 • miejsca do ćwiczeń pracy z kamerą wziernikową i geofonem