Stanowisko do ćwiczeń z zakresu:

  • Działań poszukiwawczo ratowniczych
  • Ratownictwa medycznego i ewakuacji
  • Treningu i egzaminowania psów ratowniczych
  • Operatorów kamer wziernikowych
  • Ratownictwa, ewakuacji i poruszania się w ciasnych przestrzeniach