Obiekt imituje stojące budynki do przeszukania przez psy ratownicze. W budynkach jest możliwość przeprowadzania różnych ćwiczeń ratowniczych, np. pożarowych czy stabilizacji obiektów budowlanych.

Wykorzystując istniejący obiekt, tworzymy drugi w Europie poligon gruzowiskowy pod dachem. Jest to obiekt, na którym istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń niezależnie od warunków atmosferycznych. Imituje katastrofę budowlaną o zróżnicowanej strukturze z licznymi skrytkami dla pozorantów.

Stanowisko do ćwiczeń z zakresu:

 • Działań poszukiwawczo ratowniczych
 • Ratownictwa wysokościowego
 • Ratownictwa technicznego
 • Ratownictwa medycznego i ewakuacji
 • Treningu i egzaminowania psów ratowniczych
 • Operatorów kamer wziernikowych i geofonów
 • Ratownictwa, ewakuacji i poruszania się w ciasnych przestrzeniach

Teren wyposażony w:

 • instalacja do dymu
 • instalacja do sztucznego dymu
 • system zmiennego oświetlenia
 • monitoring pracy psa w miejscach niewidocznych
 • elementy wymienne do ćwiczeń wykonywania przekuć, przebić i odwiertów
 • stanowiska do ćwiczeń pracy z kamerą wziernikową i geofonem
 • piwnice z możliwością zalania ich wodą