Do głównych, a zarazem niezwykle wymiernych korzyści, jakie przyniosą działania projektowe, należy wsparcie techniczne naszych służb ratowniczych. W ramach realizacji projektu dla naszej jednostki zostanie zakupiony nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – GCBA, z podstawowym wyposażeniem oraz sprzętem specjalistycznym. Z kolei druhowie z Turzovki liczyć mogą na zakup 9-osobowego pojazdu ze sprzętem specjalistycznym i wyposażeniem dodatkowym.

Wspólnie z druhami ze Słowacji będziemy podnosić swoje umiejętności podczas szkoleń, ćwiczeń taktyczno-operacyjnych, zawodów oraz specjalistycznych konferencji, poświęconych m.in. tematowi zagrożeń środowiskowych. Kolejnym, jakże ważnym efektem prac projektowych będzie opracowanie strategii współdziałania służb ratowniczych polsko-słowackich partnerów w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz przygotowanie porozumienia o ich współdziałaniu w celu wdrożenia doświadczeń ze wspólnych szkoleń. Podpisane zostaną też stosowne umowy, dotyczące współdziałania polskich i słowackich służb ratowniczych, co wymiernie podniesie poziom ochrony mieszkańców, turystów i gości naszego transgranicznego regionu przed skutkami klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, burze, wynikające z nich osuwiska i inne, nadzwyczajne zagrożenia.

Tym sposobem na naszych oczach powstanie nowa jakość współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, oparta na idei solidarności i wzajemnej pomocy podczas najróżniejszych trudnych sytuacji, które wystąpić mogą w każdym momencie po obu stronach granicy.

Korzyści wynikające z realizacji projektu odczuje zatem każdy z nas – wymiernie podniesiony zostanie poziom naszego bezpieczeństwa, a dodatkowo, za pośrednictwem otwartych wydarzeń promocyjno-informacyjnych, zorganizowanych w ramach np. zawodów strażackich, zarówno mali jak i duzi uczestnicy imprez będą mogli zgłębiać tematy przyrodnicze, proekologiczne i rzecz jasne te, które dotyczą prawidłowego i szybkiego reagowania na zagrożenia.

Projekt „Zarządzanie kryzysowe bez granic”, którego łączna wartość to 769 521,21 EUR, otrzymał w ramach naboru Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 dofinansowanie w maksymalnej wysokości 615 616,96 EUR.

Udostępnij