GPR OSP Małopolska.

Weekend szkoleniowy to także rozmowy o „ratownictwie z pasją…”, sposobach organizacji działań własnych stowarzyszeń – jednostek. Każdy jest odpowiedzialny za własne podwórko ratownicze, za lokalizm ratowniczy i współpracę ze wszystkimi służbami występującymi na terenie chronionym.

Ile grup tyle sposobów, lokalnych uzależnień i rozwiązań na poziomie organizacji naszych obszarów działania. Każdy wnosi cenne uwagi i własne wypracowane metody, które budują nasz obraz działań i wynoszą te działania na poziom Małopolski. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest nasza dalsza chęć współpracy i rozwijania projektu z jednoczesnym poszerzaniem go o kolejne jednostki.

Dziękujemy druhom z JRS OSP Wrocław za merytoryczne wsparcie naszego szkolenia, za długie wieczorne rozmowy i cenną wymianę doświadczeń.

Udostępnij