Do wspólnego porozumienia przystąpiły: Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Nowy Sącz, Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Myślenice, Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach. Strony porozumienia deklarują, że wspólne projekty będą realizować pod nazwą „Grupy Poszukiwawczo – Ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych Małopolska w skrócie GPR OSP Małopolska”.

Strony porozumienia stwierdziły, że wśród prowadzonych przez siebie działań statutowych znajdują wspólne cele, w których osiągnięciu może pomóc nawiązanie ścisłej współpracy. Niniejsze porozumienie jest potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa przez Strony i wynikiem trwających od 2016 r. wspólnych działań.

Głównym celem porozumienia jest:

  • Prowadzenie działań poszukiwawczo – ratowniczych
  • Organizacja szkoleń, ćwiczeń, warsztatów i manewrów doskonalących prowadzenie działań poszukiwawczo – ratowniczych
  • Dążenie do określenia jasnych i czytelnych zasad i procedur dysponowania do akcji poszukiwawczych grup i zespołów poszukiwawczo – ratowniczych
  • Unifikacja szkoleń, zasobów, terminów i pojęć dotyczących specjalizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych
  • Szkolenie innych jednostek na terenie Małopolski, które wyrażają chęć współpracy i rozwoju w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych
  • Organizacja wspólnej bazy danych statystycznych prowadzonych akcji poszukiwawczo – ratowniczych

Do realizacji porozumienia Strony delegują siły i środki zgodnie ze stanem faktycznym. Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują: 95 ratownikami (89 ratownikami KPP, 16 planistami), 20 stażystami,  7 lekkimi samochodami, 4 quadami, 2 dronami, 28 psami.

Porozumienie może zostać rozszerzone o kolejne jednostki OSP, które zgłoszą akces do porozumienia oraz uzyskają akceptację każdej ze Stron porozumienia. Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z GPR OSP Małopolska zapraszamy do kontaktu z najbliższą jednostką uczestniczącą w porozumieniu.

GPR OSP Małopolska nie jest kolejną jednostką czy stowarzyszeniem, lecz oddolną inicjatywą ratowników poszczególnych jednostek OSP, którym bliskie jest uporządkowanie terminologii, kompetencji, zakresu wiedzy i działań na poziomie swoich jednostek.

Porozumienie-OSP-GPR-Małopolska

https://www.ospkety.pl/geneza-powstania-projektu-gpr-osp-malopolska/

Udostępnij