Zadaniem dyżurnych jest zapewnienie stałego, trwającego przez całą dobę kontaktu społeczeństwa z policyjną formacją. To dyżurny odpowiedzialny jest za koordynację pracy wszystkich policjantów z danej jednostki. Na stanowisku dyżurnego wszystkie zgłaszane zdarzenia zarówno telefonicznie jak i osobiście przez obywateli przechodzą segregację, oddziela się to, co istotne od spraw mniej pilnych.

10 grudnia 2021 r. podczas cyklicznego szkolenia dla dyżurnych powiatu wadowickiego mieliśmy okazje porozmawiać o współpracy, o sposobie dysponowania. O dobrych praktykach, których na powiecie wadowickim nie brakuje. Jednocześnie mogliśmy przedstawić założenia naszej współpracy w zakresie porozumienia GPR OSP Małopolska.

Dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że wspólne wnioski wyciągnięte podczas szkolenia pozwolą nam osiągnąć jeszcze wyższy poziom zrozumienia i współpracy podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Udostępnij