Było to kolejne szkolenie utrwalające naszą wiedzę i jednocześnie wnoszące nowe elementy w dotychczas zgłębiony temat. Wszak w myśl dewizy:

Sam sprzęt nie będzie ratował życia i mienia poszkodowanego. Niezbędnym elementem wyposażenia tego sprzętu jest dobrze wyszkolony ratownik.

Udostępnij