dziedziny w naszym kraju.

Tematem przewodnim szkolenia było szeroko pojęte przekazywania dowodzenia w trakcie akcji poszukiwawczej.
Pogłębialiśmy wiedzę z zakresu planowania nieformalnego, formalnego i zunifikowanego na bazie procesu sześciostopniowego. Wszystkie działania miały na celu określenie prawdopodobieństwa obszaru oraz prawdopodobieństwa detekcji, czyli sporo matematyki w odniesieniu do zarządzania i planowania akcją poszukiwawczą.

Dużą uwagę zwróciliśmy na prawidłowe prowadzenie dokumentacji działań w rozbiciu na:

  • przebieg procesu dochodzenia
  • założone scenariusze zaginięć
  • teren poszukiwań
  • wykonanie założonych działań
  • stan zasobów
  • plany… czyli co dalej

„Gra do jednej bramki…” jest kluczem ciągłości działań ratowniczych!

Dziękujemy za wsparcie szkolenia:

oraz

Zbigniew Rajda Zbig-Mar-Pek (Masarnia Porąbka)

Udostępnij