• podstawy działań GPR;
  • przyjęcia zaginięcia 5W;
  • dochodzenie w działaniach;
  • zasoby, metody poszukiwawcze;
  • strategie osób zaginionych;

a wszystko to w kontekście metody 6 KROKÓW.

Skuteczne zarządzanie fazą wstępną zbliża nas do odnalezienia naszego poszukiwanego w pierwszym etapie działań i jest jednocześnie solidną podstawą w przypadku, kiedy poszukiwania przejdą w kolejną fazę.

Było to jedno z cyklu szkoleń realizowanych przez naszą jednostkę, których celem jest wzmocnienie potencjału podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Gościnnie w szkoleniu uczestniczyli członkowie GPR OSP Goszcza oraz GPR Myślenice.

Na szkoleniu bazowano na materiałach dydaktycznych GP GOPR, The Centre for Search Research i materiałach własnych.

Udostępnij