W sobotę przypomnieliśmy zasady autoratownictwa z przyrządów zjazdowych oraz zaciskowych, metodą croll w croll, francuską oraz przeciwwagi, zjazd z poszkodowanym przez węzeł i przepinkę, a także tzw. transfer.

Niedziela na poligonie to przypomnienie zajęć z dnia poprzedniego oraz doskonalenie elementów ratowniczych na trawersach oraz tyrolkach.

Udostępnij