W trakcie spotkania z gimnazjalistami omówiliśmy specyfikę naszej działalności, wspólnie powtórzyliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowaliśmy sprzęt, który pomaga nam w działaniach oraz zapoznaliśmy młodzież z naszymi czworonożnymi ratownikami.

Uczniowie i nauczyciele szkoły brali czynny udział w spotkaniu prezentując swoje umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy. Chętnie oglądali sprzęt i zadawali pytania.

Dziękujemy za zaproszenie i gościnę.

Udostępnij