Celem spotkania było przygotowanie „narzędzia”, które pozwoli w pełni wykorzystać potencjał w/w organizacji poszukiwawczych. Efektem  spotkania było powołanie grupy roboczej, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie stosownego opracowania w zakresie dysponowania, szkolenia i współdziałania służb ratowniczych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych na terenie województwa małopolskiego.

Mamy nadzieję, że dobre praktyki wypracowane na poziomie powiatów znajdą swoje przełożenie w skali województwa.

Zasady i organizacja działań poszukiwawczo-ratowniczych powinny być czarno-białe, jasne i przejrzyste dla każdego podmiotu biorącego udział w akcji. Należy podkreślić, wzorem rozwiązań z innych państw, że bez silnej służby wiodącej (Policji) nie jest możliwe w skuteczny sposób wypełnianie ustawowych zadań nałożonych na tę służbę, nie wspominając o rozwoju i utrzymaniu stosownej gotowości do działań w omawianym zakresie.

Możemy poinformować, że ramach Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących udział w spotkaniach został już opracowany stosowny panel wymiany doswiadczeń, co owocuje wspólnymi ćwiczeniami i działaniami operacyjnymi i profilaktycznymi.

Jednocześnie dumni jesteśmy z faktu, iż możemy wspólnie reprezentować na naszym lewym ramieniu markę jakości jaką jest , gdzie empatia i wola walki o poszukiwanego jest na pierwszym miejscu!

Udostępnij