Szkolenie praktyczne było poprzedzone zajęciami teoretycznymi, które odbywały się w naszej jednostce (cześć I i część II).
Celem szkolenia było doskonalenie pracy zespołów ratowniczych (przewodnik – pies), wdrożenie przyrządowych (kamera wziernikowa – geofon) oraz bezprzyrządowych metod poszukiwawczych. Jednocześnie skupiliśmy się na opracowaniu taktyki działań w oparciu o posiadane zasoby.

Zajęcia te były również doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy, z zakresu specjalistycznego, naszej młodzieży.

Udostępnij