Pięciodniowy kurs daje możliwość nowym adeptom usystematyzować i pogłębić wiedzę kynologiczno-ratowniczą pod okiem doświadczonych instruktorów.

Udostępnij