W tym roku, 12 miesięcy przed jubileuszem 150 lecia jednostki, świętować będziemy 20 lecie naszego młodszego dziecka, a mianowicie grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

W ramach projektu „Obchody jubileuszu XX lecia najstarszej, czynnej, ochotniczej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty wykorzystującej do działań psy ratownicze na terenie Małopolski” uzyskaliśmy dofinansowanie w konkursie Mecenat Małopolski 2023 – I edycja na pokrycie 49,81% kosztów całości wydarzenia, które opiewa na kwotę 80.300 zł.

Zadanie zakłada realizację 3-dniowych obchodów jubileuszu 20-lecia GPR OSP Kęty. Wydarzenie pozwoli
przedstawić bogatą historię pożarnictwa z wykorzystaniem psów ratowniczych. Jubileusz jest jednym z wachlarza wydarzeń obchodów 150-lecia OSP Kęty. Miejsce realizacji: Dom Kultury, Rynek 13, remiza OSP.
Zadanie obejmuje pokazy ratownicze, realizację koncertu muzycznego, wystawy, prelekcje oraz spotkanie autorskie.
Koncert (16 września 2023 r.) w czasie obchodów 20-lecia działalności GPR, będzie okazją do celebrowania osiągnięć i sukcesów, a także do podziękowania tym, którzy przyczynili się do tego, że działalność przetrwała przez tak długi czas i wciąż się rozwija.
Prelekcje (16 września 2023 r.) zaproszonych gości o historii i rozwoju ratownictwa z psami przybliżą uczestnikom zaangażowanie służb.
Spotkanie autorskie, wystawa foto, pokazy ratownicze to nie tylko obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób z branży, ale też propozycja dla wszystkich niezwiązanych ze strażackim rzemiosłem.
Sednem wydarzenia będzie zobrazowanie korzyści płynących z powstania struktury społecznej strażaków i
wyznaczenia kolejnym pokoleniom kierunków rozwoju tego ruchu społecznego w zakresie: ratowniczym,
szkoleniowym, edukacyjnym i charytatywnym. Celem będzie pokazanie oczami strażaków korzyści wynikających z posiadania społeczności strażackiej, w szczególności tej wykorzystującej psy ratownicze.
Zadanie jest komplementarne z działaniami władz województwa małopolskiego w zakresie wspierania GPR z psami.

Cieszymy się, że kolejny już rok nasze działania kulturowe zostały docenione przez województwo małopolskie. Poniżej prezentujemy materiał, który powstał w ramach Mecenatu Małopolski 2022 – II edycja.

Udostępnij