Sejmik Województwa Małopolskiego postanowił udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie i utrzymanie grup poszukiwawczo – ratowniczych ochotniczych straży pożarnych dla:

  • Miasta Nowy Sącz – w wysokości maksymalnej do 40 000,00 zł
  • Gminy Kęty – w wysokości maksymalnej do 40 000,00 zł
  • Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – w wysokości maksymalnej do 40 000,00 zł

Projekt, który u nas funkcjonuje pod nazwą „Małopolska”, jest wspólnie realizowany przy udziale Gminy Kęty od 2017 r.

Serdecznie dziękujemy za okazałe wsparcie i pomoc w realizacji naszych działań statutowych.

 

Udostępnij