Zapoznaliśmy się z raportem dokumentującym zasoby ludzkie i sprzętowe, którymi dysponują poszczególne jednostki. Autorem raportu jest kpt. Marcin Kwiatek. Raport ma na celu również unifikację terminologii.

Rozmowy na szczeblu wojewódzkim, w których oprócz przedstawicieli grup ochotniczych, uczestniczyli przedstawiciele JRG PSP oraz Szkoły Aspirantów PSP, przyniosły szereg nowych pytań i tematów, nad którymi musimy się wspólnie pochylić i dążyć do wypracowania jednolitego i przejrzystego sposobu funkcjonowania wszystkich służb zaangażowanych w działania poszukiwawczo-ratownicze w terenie otwartym i na gruzowisku.

Od 2012 r. intensywnie pracujemy nad wdrażaniem dobrych praktyk w działaniach SAR bo dla nas zawsze liczy się człowiek “w lesie”… 

Udostępnij