Program obozu znajduje się na plakacie na naszych serwisach www oraz profilu fb.

Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł/osobe, warunki w pełni obozowe przy remizie OSP Kęty.
Zgłoszenia czteroosobowych drużyn przyjmujemy do 17 września, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Na uczestników czekają cenne nagrody.

Rejestracja tylko elektroniczna pod adresem: oboz.ospkety.pl

Pytania w sprawach tematycznych obozu, prosimy kierować na adres: oboz@ospkety.pl lub pod telefon 604 383 518.

UWAGA!
Warunkiem koniecznym, umożliwiającym udział w obozie, oprócz dobrej znajomości technik linowych oraz ubezpieczenia NNW jest: ukończenie kursu podstawowego OSP (pełnego) i/lub kursu podstawowego PSP i/lub przynależność do GOPR i/lub posiadanie innych uprawnień, w tym min.: IRATA, SPRAT, OTDL, PZA.
Organizator zastrzega możliwość weryfikacji uprawnień uczestników.

Udostępnij