Rok 2015 przebiegał pod kątem działań projektowych realizowanych w ramach współpracy z Fundacją Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Projekt „Monitoring działań Policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie” udowodnił jak zróżnicowana jest wiedza i metody poszukiwawcze oraz zaangażowanie w poszukiwania na terenie naszego kraju. Pokazał jak niewielkiego impulsu potrzeba, aby na poziomie lokalnym w poszukiwania zaangażować różne stowarzyszenia, instytucje o charakterze ratowniczym, ale także władze lokalne i samorządowe. Dziś cieszymy się widząc wspólne ćwiczenia, szkolenia i akcje ratownicze prowadzone ponad podziałami z przełożeniem dobra poszukiwanego nad ambicje i wpływy poszczególnych jednostek. Spotkania projektowe w czterech miastach Polski zaowocowały właśnie takimi działaniami – taki był ich główny cel z czego niezmiernie się cieszymy. RAPORT

Jeszcze jeden projekt realizowany przy udziale Itaki i OSP GRS ŁÓDŹ to „Jaś w lesie”, innymi słowy nasz dowódca Jan w realizacji działań profilaktycznych u najmłodszych. To niezapomniane spotkania edukacyjne przy udziale dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Kolejnym zrealizowanym projektem, po wprowadzeniu procedury poszukiwawczej  w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu, który udało się zrealizować pierwszy raz w Polsce, było  wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania do poszukiwań osoby zaginionej w terenie otwartym. To owoc współpracy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie i naszej grupy.

W ramach projektu wymiany doświadczeń z 3 Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą Kraków Balice szlifowaliśmy kolejne tajniki wiedzy lotniczej, niezbędne do podnoszenia swoich kwalifikacji i do podjęcia współpracy na płaszczyźnie nie tylko szkoleniowej, ale również ratowniczej. Wierzymy, iż nowy 2016 rok przyniesie takie rozwiązanie, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej realne i możliwe do osiągnięcia.

Ubiegły rok to przede wszystkim rok szkoleń, szkoleń i jeszcze raz szkoleń: medycznych, wysokościowych, nawigacyjnych, planistycznych, gruzowiskowych realizowanych w dużej mierze dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Województwa Małopolskiego. Mamy nadzieję, że rok 2016 to jeszcze większa ilość szkoleń.

Miniony rok to rok owocnej współpracy z: Fundacją Itaka,  3 Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą Kraków Balice, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Podhale, Fundacją Wspierania Ratownictwa Górskiego na Podhalu, Zahranna Brigada Kynologu Usteckeho kraje Zatec, Svaz Zachrannych Brigad Kynologu –CR, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i wieloma instytucjami i osobami prywatnymi, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy!

W kalendarz działań profilaktycznych i szkoleniowych zrealizowanych w 2015 roku możemy śmiało wpisać trzy sztandarowe wydarzenia  organizowane przez nas: I Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego, IV Obóz Kondycyjny Ratowników Wysokościowych oraz VI Warsztaty Ratownictwa Specjalistycznego KOZUBNIK.

W zeszłym roku nasze działania poparli mieszkańcy dzielnicy Stare Miasto, dając nam mandat zaufania. Zaowocował on poparciem projektu budżetu obywatelskiego 2016r. na „Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo – ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie”.

Działania nasze zostały poparte wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, z którego sfinansowaliśmy szkolenia i zakup sprzętu osobistego ratowników. Ponadto dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Kęty i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz środkom własnym, pozyskaliśmy końcem roku samochód terenowy Land Rover Defender 110. Wsparcie lokalnych władz pomogło nam stawać na wysokości zadań, które były nam zlecane. Dodatkowo wzbogaciliśmy się o kolejny sprzęt ratowniczy: nasobne gps’y, noktowizory, sprzęt wysokościowy, oświetlenie osobiste, ubrania specjalistyczne.
W tym miejscu należy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dołożyli swoją cegiełkę wiedzy, wsparcia rzeczowego i materialnego dla naszej grupy.

Droga do „ratownictwa z pasją…” ciągle otwarta dla nowych stażystów – przyszłych ratowników. W grupie mamy „świeżych”  stażystów i nowych ratowników, którzy dziś już są wartością dodaną naszych działań.

Wszystkie nasze powyższe działania prowadzą do jednego, poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa – RATOWNICTWA Z PASJĄ… realizowanego przez naszą grupę oraz jednostkę macierzystą,

Dziękujemy za wspólny 2015 r.!!!

Udostępnij