Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy wodno-pianowy o oznaczeniu GCBA 5/24 zostanie zabudowany na podwoziu SCANIA serii P360 4×2. Nasza flota zostanie zasilona nowym samochodem w ciągu najbliższych 5 miesięcy.

Scania P360 z zbiornikiem wody o pojemności 5000 litrów oraz układem skrytek 3+3+1 to idealny kompromis pomiędzy ilością przewożonego sprzętu a objętością środków gaśniczych.

Zakup samochodu bojowego stanowi istotny element projektu, którego celem jest wsparcie techniczne służb ratowniczych, wzmacnianie zdolności zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności na obszarze transgranicznym pomiędzy Słowacją i Polską.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zarządzanie kryzysowe bez granic”, który otrzymuje wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja na lata 2021-2027.

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Udostępnij