Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii możliwe jest śledzenie, a także obserwacja rozwoju komórki burzowej, wraz z oceną jej intensywności, ustalenia jej bieżącego położenia oraz trajektorii przemieszczania się. Oznacza to, że dzięki detektorom można precyzyjnie określić miejsce powstania burzy, jej intensywność, obszar jej występowania wraz z kierunkiem przemieszczania się oraz rodzaj wyładowań atmosferycznych (powietrze-powietrze, a także powietrze-ziemia, które są znacznie niebezpieczniejsze)

Zastosowanie najnowszego oprogramowania dostępnego na rynku światowym oraz szybkiego łącza internetowego umożliwia śledzenie na bieżąco danych z detektora. Mapy generowane przez urządzenie będą wykorzystane do ostrzegania mieszkańców Powiatu przed niebezpiecznymi zjawiskami, bieżącej ochrony wybranego obszaru a także zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu generując ogólną informację dla wszystkich zainteresowanych.

Dane z detektora są cenną informacją dla organizatorów imprez masowych, turystów, leśników, strażaków, a przede wszystkim dla samych mieszkańców Powiatu.

Podgląd odczytów radaru: www.stacjameteo.pl/detektory_eu/oswiecim.php (legenda znajduje się na dole strony)

PCZK w Oświęcimiu

Udostępnij