Natomiast w części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w rubryce „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%” podać nazwę naszej jednostki i jej adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
ul. Adama Mickiewicza 10
32-650 Kęty.

24949464639_c530499a2e_o

Udostępnij