Poruszył tematy szkoleń, zdarzeń, zaangażowania strażaków w życie mieszkańców naszej gminy, profilaktyki, wychowania najmłodszych i finansowania naszego stowarzyszenia. Omówił temat profilaktyki antyrakowej wśród strażaków. Podkreślił również jak ważnym elementem jest samodoskonalenie strażaka w kontekście nowo pozyskanego sprzętu i zmian technologicznych, za którymi musimy podążać.

Dh Prezes przedstawił cele i plany na nadchodzący okres. Wszystkie kierunki, które sobie wyznaczyliśmy prowadzą do uroczystych obchodów 150-cio lecia naszego stowarzyszenia #150lecieOSPKęty  (2024 r.).

Dziś na nas spoczywa obowiązek upamiętnienia naszych przodków i założycieli, ale również kontynuacja zadań podjętych przez poprzednie władze stowarzyszenia. Dlatego nasz trzyletni  plan działania możemy podzielić na następujące kierunki:

  • utrzymanie stanu osobowego stowarzyszenia
  • rozwój działalności ratowniczej
  • modernizacja taboru i sprzętu ratowniczego
  • rozbudowa remizy (dziękujemy firmie IM design za przygotowanie projektu)
  • wydanie publikacji okolicznościowej
  • pożarnictwo w perspektywie zmiany klimatu

Następnie przewodniczący zebrania dh Bartłomiej Matusiak udzielił głosu kolejnym osobom.

Dh Julia Szczypka zaprezentowała dokonania naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w minionym roku. Jednocześnie podziękowała Zarządowi OSP za okazane wsparcie oraz opiekunom za zaangażowanie i opiekę.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Sylwia Łyczko– skarbnik.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej wygłosiła dh Ewelina Bernaś – członek komisji.

Podjęto uchwałę o wykreśleniu ze składu Zarządu dh Zbigniewa Prochownika, na podstawie złożonej przez niego rezygnacji. Jednocześnie nie wniesiono wniosku o uzupełnienie Zarządu o dodatkowego członka. Udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi i poparto plan programowy na najbliższy rok. Dokonane zostały zmiany w statucie, wynikające z wejścia w życie Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Pamiętaliśmy także o zbliżającym się Dniu Kobiet, wręczając kwiatka każdej z pań obecnej na sali.

Głos zabrali również zaproszeni goście:

Prezes ZG ZOSP RP  dh Krzysztof Kućka
Radny Powiatu Oświęcimskiego dh Józef Szafran
Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.
Prezes honorowy dh Jan Pilarski.

Gościliśmy również  Dyrektor PZ nr 10 SME w Kętach Ilonę Kulę.

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność w tym ważnym dla nas dniu.

Pełna sala świadczy o randze spotkania i poczuciu odpowiedzialności za rozwój stowarzyszenia!

Udostępnij