Został wybrany na radnego w roku 1873 i pełnił tę funkcję do przedwczesnej śmierci. W 1876r. został asesorem, a rok później zastępcą burmistrza. Stanowisko burmistrza przejął 10.03.1880r. Zmarł 20.08.1881r.; spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Kętach.

Udostępnij