Podczas szkolenia mieliśmy możliwość poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą konstrukcji i funkcji pojazdów elektrycznych, technik chłodzenia baterii oraz dezaktywacji pojazdów z napędem elektrycznym. Omówione zostały również kwestie związane z instalacjami fotowoltaicznymi, ich strukturą, funkcjonowaniem oraz potencjalnymi zagrożeniami pożarowymi, a także metodami ich gaszenia.

W ramach realizowanych scenariuszy podczas warsztatów mieliśmy również możliwość zapoznania się z technikami ewakuacji pojazdów elektrycznych, sposobami gaszenia oraz przypomnienia sobie zagadnień związanych z użyciem pian gaśniczych. Pozostałe scenariusze obejmowały kwestie związane z zaopatrzeniem wodnym, przetłaczania, przepompowywania.

Udostępnij