Sam sprzęt nie będzie ratował, dlatego duży nacisk podczas szkolenia położono na kreatywność strażaków. Jedynym ograniczeniem wykorzystania specjalistycznego sprzętu powinno być środowisko pracy. Kreatywny dowódca zawsze znajdzie odpowiednie zasoby sprzętowe, adekwatne do zdarzenia.

 

Udostępnij