Celem szkolenia było przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń służących do lokalizacji osób zasypanych na skutek zawałów.

W szkoleniu udział brało trzech ratowników naszej jednostki. Wszyscy z wynikiem pozytywnym zaliczyli szkolenie i tym samych na dzień dzisiejszy dysponujemy 5 ratownikami przeszkolonymi w zakresie obsługi tych urządzeń.

Jednocześnie był to czas do gruntownego przetestowania posiadanego przez nas urządzenia LEADER HASTY: kamera wziernikowa na 4m lancy rozbudowana o dadatkowy 25m przewód sygnałowy oraz bezprzewodowy zestaw trzech czujników sejsmicznych. Przypominamy, że sprzęt ten został zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Gminy Kęty.

Mieszkańcy Kęt wspierają “Ratownictwo z pasją…”

Udostępnij