Poszukiwany wyziębiony, zabezpieczony w stanie stabilnym, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Takiej współpracy ze Policją prowadzącą poszukiwania, służbami wspomagającymi: PSP i OSP, GOPR-em życzymy sobie na każdej akcji. – GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI – a celem nadrzędnym zawsze poszkodowany /poszukiwany i jego najbliżsi/!


Zadania dla pierwszej fazy działań w kategorii DEMENCJA (ALZHEIMER):

1. wyznacz punk IPP /punkt początkowego planowania/
2. zamknij teren
3. sprawdź „linie odejścia”:
– szybko przeszukaj linearne formy terenu /drogi, potoki, rowy, ścieżki etc./
– szukaj punktów decyzyjnych
– szukaj psami wzdłuż potoków, rowów, cieków

Statystycznie 50% poszukiwanych znajduje się max. 0,8km od IPP.
!!!prowadź dokumentację operacyjną z prowadzonych działań poszukiwawczych!!!

porabka_07_20151

Udostępnij