W wyniku prowadzonych działań przez lokalne zastępy OSP i Policję, przeszukano znaczny teren w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. W dniu dzisiejszym o 14.40 zostaliśmy włączeni do działań, których głównym celem była weryfikacja już przeszukanych terenów i obranie nowych kierunków działań.

Podczas realizacji zadań terenowych poszukiwana została ujawniona przez lokalnego grzybiarza, który poinformował nas o miejscu jej przebywania. W tym momencie nasze działania polegały na lokalizacji wskazanego miejsca oraz zabezpieczeniu i ewakuacji poszkodowanej z trudno dostępnego terenu i przekazania jej zespołowi ratownictwa medycznego.
Poszukiwana znajdowała się 2,3 km od początkowego punktu planowania (IPP), co przy założeniu scenariusza „demencji” umiejscawia ją w  zakresie 75% przypadków dla tego typu zdarzeń.

Dziękujemy wszystkim służbom i osobom cywilnym za aktywny udział w poszukiwaniach i zaangażowanie, bez którego trudno o szczęśliwy finał!
W działaniach uczestniczyło 22 strażaków z lokalnych OSP, 2 strażaków PSP, 60 policjantów i 14-stu naszych ratowników.

 

Udostępnij