W godzinach wieczornych poszukiwany sam stawił się w miejscu zamieszkania.

Podczas działań korzystano z zasobów: zespołu poszukiwawczego, szybkiej trójki poszukiwawczej, patroli pieszych i zmotoryzowanych. Do zamykania terenu wykorzystano 2 zespoły obserwatorów.

W akcji brało udział 10 strażaków oraz 3 psy ratownicze, w gotowości do podmiany było 8 ratowników i 4 psy ratownicze.

Dziękujemy strażakom JRG Oświęcim oraz KP Policji w Oświęcimiu za współpracę.

Udostępnij