Madeja, Śniatecki 48 naszych strażaków posiada uprawnienia do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).

Udostępnij