Zgodnie z „Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg” z
16 listopada 2016 r. działania poszukiwawczo-ratownicze w zakresie podstawowym realizują jednostki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności jednostki osp włączone do ksrg, które zdeklarowały w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji tych zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia.

Realizując projekt „GPR OSP Małopolska”, wspólnie z uczestnikami tego projektu, zobowiązaliśmy się do pomocy w podnoszeniu wiedzy i dzielenia się swoim doświadczeniem z jednostkami OSP, które na terenie naszego województwa deklarują gotowość do działań podstawowych i jednocześnie mogą być realnym wsparciem podczas działań prowadzonych przez nasze jednostki.

Poruszono następujące tematy:

  • zaginięcia osób jako narastający problem społeczny – aspekty prawne
  • podstawowe zasady działań SAR
  • strażak jako sensor w poszukiwaniach, jak go przygotować do działań
  • metoda kostki i omiatania
  • quad w działaniach poszukiwawczych

Dziękujemy za zaangażowanie podczas zajęć.

 

Udostępnij