Dzięki podjętym działaniom zakupiliśmy serwer NAS, który zapewni nam możliwość uzyskania bezpiecznej platformy do współdzielenia zasobów sieciowych i archiwizacji posiadanej dokumentacji oraz ochrony zdigitalizowanych materiałów multimedialnych dotyczących naszego stowarzyszenia. Wartość projektu: 9.500 zł

Udostępnij