Podczas zajęć prowadzonych przez instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG: mł. asp. Adama Korzeniowskiego i st. asp. Mateusza Targosza oraz starszego instruktora ratownictwa wysokościowego mł. kpt. Artura Żerę z JRG 3 w Krakowie, zostały poruszone aspekty ewakuacji oraz samoratowania w warunkach pożarowych, ewakuacji ze studni, zabezpieczenie ratowników podczas pracy na dachach oraz przeprowadzona została pozorowana akcja ratownicza w jaskini gdzie w tzw. szpicy znalazł się nasz druh, będący jednocześnie ratownikiem jaskiniowym przy KTJ PZA.

Był to intensywnie przepracowany czas, obfitujący w wiele cennych informacji i doświadczeń, które zostaną niebawem przekazane pozostałym ratownikom naszej jednostki w aspekcie działań ratownictwa wysokościowego realizowanego w zakresie podstawowym przez jednostki KSRG.

Z tego miejsca dziękujemy instruktorom za doskonałą organizację oraz poświęcenie czasu na doskonalenie umiejętności wszystkich uczestników. Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia okazja do spotkania, wszak już na wiosnę kolejna edycja Obozu Kondycyjnego Ratowników Wysokościowych organizowanego co roku przez naszą jednostkę.

Udostępnij